(Kérjük a gyorsabb ügyintézés érdekében egyiket vagy mindkettőt adja meg.)   
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 


Nyilatkozom, hogy az érintett vállalkozással közvetlenül megkíséreltem a vitás ügy rendezését. Ennek igazolásaként csatolom a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panaszom elutasításáról, és/vagy a rendelkezésemre álló írásos bizonyítékomat az előírt egyeztetés megkísérléséről.  
Nyilatkozom, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményeztem, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor.